Crossroads – the IUCN blog

Crossroads – the IUCN blog

Crossroads the IUCN Blog

 

INCA është anëtare e IUCN që prej vitit 2009 dhe ka një bashkëpunim të ngushtë dhe të vazhdueshëm me të në projekte dhe iniciariva të përbashkëta.

 

INCA's membership in IUCN dates since 2009. It has a close and continuous cooperation with IUCN through joint initiatives and implementation projects.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: