Projekti S.W.A.N

Projekti S.W.A.N

Projekti S.W.A.N (Platforma dixhitale për ripërdorimin e mbetjeve të ngurta për Ballkanin), bashkëfinancohet nga Programi Ndërkombetar i Bashkëpunimit Interreg V Balkan-Mediterranean 2014-2020 nëpërmjet Bashkimit Europian dhe Fondeve Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse të tij. Buxheti i të gjithë partnerëve është 968,000 EUR dhe kohëzgjatja e tij është 2 vjet.

Për më tepër....

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: