Publications

Stay informed with our publications

Botime Natyra 2000

Botime Natyra 2000

Botime në kuadër të projetit “Fuqizimi i OJQ-ve Shqiptare për të mbështetur krijimin dhe menaxhimin e rrjetit Natyra 2000 në Shqipëri / Mbrojtja e Biodiversitetit

Memorandum Mirekuptimi Rrjeti Natyra 2000

Natura 2000 best practices

Raport Analiza Vlerat Liqeni i Shkodres

Raport Analiza Vlerat Shebenik

Raport Analiza Vlerat Vlora

Rekomandimet procesi Natyra 2000

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: